Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Metrologia wielkości geometrycznych
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego