Nowości
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Uzależnienia behawioralne
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne