Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Maszyny elektryczne i transformatory
Nigdy dość : mózg a uzależnienia