Nowości
Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej : budowa, działanie, podstawy obsługi
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Maszyny elektryczne i transformatory
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne