Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Onkologia : podręcznik dla studentów
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Psychodietetyka