Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Odlewnictwo
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom