Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Dietetyka kliniczna