Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne