Nowości
Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej : budowa, działanie, podstawy obsługi
Ginekologia praktyczna
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne