Nowości
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Metrologia wielkości geometrycznych
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze