Nowości
Endometrioza
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna