Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Odlewnictwo
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Dietetyka kliniczna