Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Inżynieria powierzchni
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie