Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Endometrioza
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Inżynieria powierzchni