Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Spawalnictwo
Onkologia : podręcznik dla studentów