Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Komputerowy ćpun 2.0