Nowości
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu
Dietetyka sportowa
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia