Nowości
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Psychodietetyka
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie