Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2