Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Podologia
Podstawy alergologii
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,