Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Uzależnienia behawioralne
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Metrologia wielkości geometrycznych