Nowości
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Metrologia wielkości geometrycznych
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii