Nowości
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Odlewnictwo
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu
Metrologia wielkości geometrycznych