Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Dietetyka kliniczna