Nowości
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Diagnostyka laboratoryjna
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Onkologia : podręcznik dla studentów