Nowości
Pielęgniarstwo internistyczne
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2