Nowości
Podstawy alergologii
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dietetyka sportowa