Nowości
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Podstawy alergologii
Pielęgniarstwo operacyjne
Uzależnienia behawioralne