Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej