Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Spawalnictwo
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Alergologia : kompendium