Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Podologia
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych