Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Pielęgniarstwo operacyjne
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych