Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Psychodietetyka
Dietetyka sportowa