Nowości
Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia
Pielęgniarstwo internistyczne
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Powikłania pooperacyjne w ginekologii