Nowości
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Dietetyka kliniczna
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie