Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Procedury pielęgniarskie
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Tabele składu i wartości odżywczej żywności = Food composition tables
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka