Nowości
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,