Nowości
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego