Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Onkologia : podręcznik dla studentów
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne