Nowości
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Pielęgniarstwo operacyjne
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,