Nowości
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu