Nowości
Pielęgniarstwo operacyjne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka