Nowości
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Uzależnienia behawioralne
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2