Nowości
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Procedury pielęgniarskie
Psychodietetyka
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1