Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego