Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Diagnostyka laboratoryjna
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna