Nowości
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego