Nowości
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Uzależnienia behawioralne
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Onkologia : podręcznik dla studentów