Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie