Nowości
Ginekologia praktyczna
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Metrologia wielkości geometrycznych
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Fitoterapia i leki roślinne